Şirket Profili

Fiziki Yapı
Türkiye’nin işletme hakkı devri yöntemi ile ilk özelleştirilen termik santrali olan Çayırhan Termik Santrali 4 üniteden meydana gelmektedir. Toplam kurulu gücü 620 MW olan santralın1 ve 2 numaralı üniteleri 150 MW, 3 ve 4 numaralı üniteleri 160MW kapasitelidir.

Hukuki Yapı
1. ve 2. Ünite ile 1. ve 2. Üniteye kömür sağlayan maden sahaları 30.06.2000 tarihinde, 3. ve 4. Üniteler ise 04.10.2001 tarihinde devir alınmıştır. 3. ve 4. Ünitelere kömür sağlayan maden sahaları ise 26.08.2011 tarihinde Park Termik tarafından devir alınmıştır.

İşletme Başarısı
İşletme hakkı devir alındıktan sonra maden ve santral tesislerine hızla yatırımlar yapılmış, planlanan hedefler zamanından önce yerine getirilmiş ve bu devir ile Türkiye’nin ekonomik vizyonuna büyük katkılar sağlanmıştır.

İşletme hakkının devir alınmasından sonra kapasite kullanımı yüzde 80’lere çıkarılan Çayırhan Termik Santrali, Türkiye’nin en yüksek verimle çalışan linyit santrali olmuştur. Yılda 4 milyarın üzerinde brüt kilowatt saat enerji üreten santral, Türkiye’nin enerji tüketiminin %1.65’ini %100 yerli yakıtla sağlamaktadır..

Çayırhan Termik Santrali’ne yakıt sağlayan maden sahalarından yapılan kömür üretimi, işletme hakkının devrinden önceki 500 ton/gün’den bugünkü 30.000 ton/gün’e çıkmıştır. Tam otomatize yer altı maden sahalarında yılda 6.000.000 ton linyit üretilmektedir.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında her yıl yer alan Park Termik, 2011 yılında 204 ncü sırada yer almıştır.

Park Termik, Ankara’da en yüksek kurumlar vergisi ödeyen vergi rekortmenleri listelerinde yer almaktadır.

Misyonumuz; ülkemizin doğal kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanarak enerji arzına maksimum katkıyı sağlamaktır.